Antiviruseffekter hos tranbär

Vildväxande tranbär - tranbärets ämnen kan motverka virus.

Många vitt skilda sjukdomar, bland annat influensa, orsakas av virus. En sorts ämnen som har potential att hämma olika sorters virus är tranbärets proantocyanidiner typ A.

Virus är orsak till såväl harmlösa förkylningar som dödliga pandemier. Samtidigt som resistenta virusstammar och nya virus utvecklas ökar behovet av mediciner som motverkar dem. Antivirusmedel kan förstöra eller inaktivera virus så att infektion inte uppstår. Många traditionella växtmediciner utvärderas nu för sina potentiella effekter.

Tranbär kan skydda mot influensa

Studier har visat att vissa ämnen utvunna från tranbär kan hämma influensavirus förmåga att få fäste vid celler, ta sig in i dem och orsaka infektion. Man har också sett att dessa ämnen kan motverka att virus förökar sig och sprider sig från infekterade celler till friska celler. De kan dessutom motverka den skadliga hopklumpningen av röda blodkroppar som virus kan orsaka. Vid infektion av influensavirus kan ibland sekundär bakterieinfektion ske, och även detta kan tranbärets ämnen förebygga.

Proantocyanidiner stoppar vidhäftning

Undersökningar har visat att de ämnen som sannolikt har denna effekt är tranbärens proantocyanidiner typ A. Man har sett att ämnet kan binda till proteiner på virusets hölje och orsaka förändringar som hämmar viruset förmåga att infektera.

Flera virus kan hämmas av tranbär

En studie gjordes med tranbärsextrakt och celler infekterade med antingen zikavirus eller denguevirus, två virus som sprids med myggor. Tranbärsextraktet kunde stoppa båda virusen från att ta sig in i cellerna och hämmade på så sätt infektion. Enligt forskning kan även bland annat herpesvirus, norovirus, calicivirus och rotavirus stoppas av tranbärets ämnen.


Källor:
Various promising biological effects of cranberry extract – a review
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35632841