Tranbär motverkar magsår

Tranbär kan skydda mot magsårsbakterien

Tranbärsjuice har potential att skydda mot sjukdomar i magen orsakade av magsårsbakterier.

Helicobacter pylori är en vanligt förekommande bakterie i magen. Den kallas också för ”magsårsbakterien”. Av de som har infekterats av bakterien märker inte alla av den medan andra drabbas av magkatarr eller magsår. Behandlas inte ett magsår kan magcancer utvecklas.

Tranbär skyddar magen på flera sätt
Bakterien kan motverkas genom att dess vidhäftningsförmåga hämmas. Detta kan åstadkommas med tranbärsjuice. I tranbär finns polyfenolen proantocyanidin typ A som har förmåga att hindra bakterier från att fästa vid slemhinnor i exempelvis magsäcken.

Andra effekter som har nämnts som förklaringar till tranbärsjuicens skyddande effekt är att den förhindrar att bakterierna bildar kolonier och växer till samt att den har antioxidativa egenskaper och anticancereffekter.

En frisk magslemhinna minskar risken att drabbas. Tranbär kan bidra även genom att de har antiinflammatorisk effekt och gynnar en frisk tarmflora.


Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27158532