Tranbär mot svampinfektion

Tranbär som hälls från en korg - tranbär kan motverka svampinfektion.

Tranbärens ämnen kan motverka svampinfektioner utan att döda de skadliga mikroorganismerna. Därmed minskar risken att de ska utveckla resistens mot läkemedel.

Tranbär är känt för sina antibakteriella egenskaper vilket motverkar bland annat urinvägsbesvär, dålig munhälsa och magsårsbakterier. Det är till stor del tack vare proantocyanidinerna av den ovanliga typen A som finns i just tranbär. Även virus kan hämmas av tranbär.

Ingen läkemedelsresistens med tranbär

Behovet av naturliga mediciner mot skadliga mikroorganismer ökar, mediciner som inte riskerar att resistens utvecklas. Resistens är ett stort problem inom sjukvården och i samhället.

Eftersom tranbärens ämnen inte dödar mikroorganismerna, utan istället stoppar deras förmåga att sätta sig fast och sprida sig, minskar risken för utveckling av resistenta bakterier och andra mikroorganismer som medicin till slut inte hjälper mot.

Allt vanligare med svampinfektioner

Svamp kan orsaka infektioner i bland annat mun, hud, andningsvägar och hela system i kroppen. Ofta förekommer infektion av bakterier samtidigt. Svampinfektioner blir mer och mer vanligt. Det beror dels på att allt fler människor har nedsatt immunförsvar på grund av både sjukdomar i sig och av behandling av vissa sjukdomar, dels på att traditionella svampmediciner kan leda till utveckling av resistenta, svårbehandlade svamptyper.

Tranbär motverkar svampinfektioner

Jästsvampar i familjen Candida är en vanlig orsak till svampinfektioner, exempelvis i urinvägarna.

I en laboratoriestudie testades proantocyanidiner (PAC) mot flera olika typer av jästsvampen Candida albicans. Försöket visade att PAC kunde förhindra att svamparna växte till ett ”täcke” (biofilm) på en yta i en miljö som skulle efterlikna urin och insidan av urinblåsan.

Ett annat försök visade att extrakt från tranbärsjuice motverkade bildning av gemensam biofilm av en bakterie och svampen Candida albicans som är typisk för karies i munnen.

Proantocyanidiner från tranbär kunde i ytterligare ett försök motverka tillväxt hos tre arter av Candida samt svampen Cryptococcus neoformans som kan infektera hjärnan.

Tranbär har alltså potential att motverka svampinfektion på ett sätt som inte leder till läkemedelsresistens.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22066866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24114570
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30803479