Tranbär kan skydda hjärta och kärl

Tranbär - bra för hjärta och kärl

Många riskfaktorer för utveckling av hjärt-kärlsjukdom kan vara möjliga att motverka med hjälp av tranbärsjuice.

Flera sjukliga tillstånd som har sagts kunna motverkas av tranbär och de ämnen de innehåller är blodfettsrubbning, typ 2-diabetes, högt blodtryck, låggradig inflammation, oxidativ stress, störd funktion hos blodkärlens innersta cellager, stela artärer och blodplätts­dysfunktion. Därmed finns möjlighet att bromsa utveckling av åderförfettning och andra hjärt-kärlsjukdomar.

I studier med djur och människor har man sett minskning av det ”onda” LDL-kolesterolet samtidigt med ökning av det ”goda” HDL-kolesterolet.

När det gäller blodtryck finns positiva studier med djur. Detsamma gäller markörer för diabetes typ 2, blodsocker och insulinkänslighet. Hittills saknas evidens för tranbären och deras ämnens effekt på människor inom dessa områden.

Att tranbärens ämnen har hög oxidativ kapacitet har visats i ett flertal övertygande studier. Man har sett att den antioxidativa effekten ökar och att mängden oxiderat LDL-kolesterol – vilket ingår i åderförfettnings­processen – minskar i blodet av tranbärsjuice.

Tranbär har antiinflammatoriska egenskaper, vilket minskar risken för åderförfettning eftersom inflammation ingår i sjukdomens förlopp. Det har också visats vid tandköttssjukdomar, vilket indirekt också påverkar hjärt-kärlhälsan.

I tranbär finns ämnen som i sig har visats motverka hopklumpning av blodplättar och därmed blodproppsbildning. Mer forskning behövs för att undersöka tranbärets förmåga att åstadkomma detta.

Blodkärlens hälsa kan gynnas av tranbär
Blodkärlens innersta cellager, endotelet, har många viktiga funktioner som är betydelsefulla för att blodkärl och hjärta ska fungera bra. Här har kväveoxid en viktig roll. Forskning har visat positiva effekter från tranbärens ämnen på funktionen hos endotelet samt kväveoxidens biotillgänglighet. Effekten verkar avta några timmar efter konsumtion.

Stel aorta beror på både typen av fibrer i kärlväggen och förekomsten av ämnen som ska sköta sammandragning och vidgning av kärlen. I en amerikansk studie minskade tranbärsjuice stelheten i aorta mätt som pulsvågshastighet.


Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228191