Hälsosamma fibrer i tranbärsjuice

Skål med tranbär - tranbär och tranbärsjuice innehåller hälsosamma fibrer

Inte bara polyfenoler i tranbär motverkar skadliga bakterier i bland annat urinvägar, även tranbärens oligosackarider har antibakteriella egenskaper. Oligosackariderna är kostfibrer som dessutom gynnar en frisk tarmflora.

Tranbär är känt för sina antibakteriella egenskaper. Tranbär och tranbärsjuice sägs förebygga urinvägsbesvär, skydda mun och tandkött, ha positiv effekt på maghälsa och tarmflora samt motverka kroniska sjukdomar som diabetes, blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdom.

Antocyanidiner

Man brukar anse att tranbärens positiva egenskaper beror på den höga halten flavonoider och andra polyfenoler, som har antioxidativa och andra goda hälsoeffekter, i synnerhet tranbärens proantocyanidiner som är av typ A. Man har nu även fått upp ögonen för tranbärens innehåll av den biologiskt aktiva ämnesgruppen komplexa kolhydrater, särskilt speciella oligosackarider. Även dessa ämnen har visats bidra till tranbärets goda effekter på hälsan.

Kostfibrer – oligosackarider

De komplexa kolhydrater som inte bryts ner vid matsmältningen – eftersom vi saknar enzymer för det – kallas kostfibrer. De delas in i lösliga och olösliga fibrer. Vissa kostfibrer kan visserligen smältas av magsyran men de flesta bryts ner av tarmbakterierna. Till dessa fibrer hör oligosackariderna som är lösliga. Det finns också oligosackarider som absorberas från matsmältningssystemet och transporteras i blodet.

Oligosackarider finns i relativt stor mängd i tranbär, exempelvis xyloglukan och oligosackarider bildade från pektin (POS). Ofta binder de till polyfenoler.

Tarmflora och immunsystem

När man äter kostfibrer, särskilt lösliga, fermenteras de av vissa bakterier i tarmfloran. Då bildas nyttiga kortkedjiga fettsyror samtidigt som dessa goda bakterier gynnas och sammansättning av tarmfloran förbättras. Detta ger ett friskt cellskikt på tarmens insida. Att lösliga fibrer bildar gel har positiv effekt på slemhinnan på tarmens insida. Ett helt och friskt innerskikt i tarmen skyddar mot skadliga bakterier och ger ett bättre immunförsvar.

Fettsyrorna har också positiva effekter på andra organ i kroppen. Man har även sett antiinflammatoriska, antioxidativa och kolesterolsänkande effekter hos oligosackarider.

Antibakteriella effekter

Tranbärens oligosackarider har, liksom andra råvarors oligosackarider, förmåga att motverka vidhäftning, biofilmsbildning och tillväxt hos skadliga bakterier. Forskning har visat att oligosackarider i tranbär kan filtreras från blodet i njurarna och utsöndras till urinen hos däggdjur och att denna urin kan motverka bakteriers vidhäftning och på så sätt hämma dem.

Oligosackarider motverkar exempelvis vidhäftning av den vid urinvägsinfektion vanliga bakterien Echerichia coli på flera olika sätt. Till skillnad från antibiotika fungerar detta även då bakterien är en resistent typ. Dessutom gör inte oligosackariderna att resistens utvecklas hos bakterierna.

Tranbär och tranbärsjuice är alltså hälsosamt, inte enbart tack vare polyfenoler utan också oligosackarider och andra komplexa kolhydrater.


Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7070526