Tranbär är ett superbär

Tranbär har en mängd positiva hälsoeffekter

I en sammanställning av vetenskapliga rapporter från forskning om tranbär redovisas en mängd positiva hälsoeffekter av detta bär och dess ämnen.

Tranbäret är rikt på polyfenoler, som fenolsyror, antocyaniner och flavonoider, samt andra ämnen, exempelvis polysackarider. Det är en av få råvaror som innehåller en stor mängd proantocyanidiner, PAC, av typ A som är kända för sina goda effekter på hälsan. En som nämns ofta är förmågan att hindra bakterier från att sätta sig fast på slemhinnor i urinvägar, mun, mage och tarm, bilda kolonier där och orsaka infektion. Tranbärets mest kända hälsoeffekt är att motverka urinvägsproblem, men det finns många andra.

Urinvägar

Antibiotika används ofta vid behandling av kvinnor med inflammation i urinblåsan. En risk med antibiotikaanvändningen är resistens. Studier visar att tranbär i vissa fall kan användas som ett alternativ till antibiotika. Läkare måste fortfarande bedöma om antibiotika är nödvändigt.

En vanlig biverkning av strålningsbehandling mot prostatacancer är inflammation i urinblåsan. En studie visade att det skulle kunna vara gynnsamt att ta tranbärsprodukter i stället för antibiotika eller antiinflammatoriska läkemedel mot denna biverkning.

Munbakterier och virus

Försök har visat att ett flertal sjukdomsframkallande bakterier bromsas av tranbär. Att tranbärets ämnen hämmar bakteriers vidhäftningsförmåga och tillväxt skyddar också mot infektioner i munnen och minskar risken för sjukdomar i tänder och tandkött. Därmed skyddas också blodkärlen från skadliga ämnen som sprids vid sådana infektioner.

Man har också sett att bärens ämnen kan hämma influensavirus. Det finns förmodligen ett samband mellan hög antiviral effekt och hög halt av polyfenoler i bären.

Mage och tarm

Enligt forskning kan tranbär hämma aktiviteten hos magsårsbakterien Helicobacter pylori i magsäcken. Denna bakterie kan orsaka magkatarr, magsår och magcancer. Tranbär kan också stärka slemhinnan i mage och tarm vilket skyddar mot skador och skadliga bakterier. Dessutom gynnar tranbär en frisk tarmflora.

Frisk mage och tarm samt en balanserad tarmflora minskar risken för låggradiga inflammationer och oxidativ stress som ses bland annat vid hjärt-kärlsjukdomar och deras riskfaktorer. Tarmfloran har också betydelse för hjärna och immunsystem.

Antiinflammatoriska egenskaper

En effekt av bakterieinfektioner kan bli inflammation. Inflammation är också en komponent vid många sjukdomar. Tranbär kan motverka inflammationer och därmed skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar. I en studie med kvinnor som hade reumatoid artrit lindrades sjukdomen av tranbärsjuice.

Antioxidativa effekter

Det finns ofta ett samband mellan kroniska sjukdomar, inflammation och oxidativ stress orsakad av obalans mellan antioxidativ förmåga och fria radikaler i kroppen. Vid oxidativ stress kan celler och biologiska processer skadas. Många av tranbärets ämnen har antioxidativa effekter som skyddar mot ett stort antal sjukdomar.

Ämnesomsättning

Metabola syndromet är en ämnesomsättningsstörning med exempelvis fetma, blodfettsobalans, högt blodtryck, högt blodsocker och insulinresistens. Detta är riskfaktorer som kan leda till typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och kronisk njursjukdom. Tranbär kan skydda mot dessa sjukdomar eftersom de kan motverka dessa riskfaktorer.

Om det är lämpligt att ersätta eller komplettera läkemedel med tranbär är något som en läkare måste ta ställning till.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35268605